«Vi pusser opp i grenda»

Opprusting og ansiktsløfting av tettstedet, Solheim, stasjonsområdet, og utkantene

Bakgrunn

Lesjaverk sentrum og grend har i dag et anonymt preg, noen steder med spor av begynnede forfall. Det er nedgang i folketallet. For å endre denne utviklingen er økte trivselsfaktorer, sosiale tilbud, estetikk og orden nødvendig, så vel som arbeidsplasser.

Arbeidsgruppa

Torill Motterud, Leder initiativene på dette området i samarbeid med Arne Thøring, Ingunn Nordgård Morken, Sørine Melgård, Gunnar Åvangen og Ove Furuheim

Mandat

Virksomhetene skal fremme tiltak som kan stimulere til bosetting og fritidsopphold ved å satse på estetikk og bruksmuligheter i tettstedet. Det er viktig å fjerne inntrykk av forfall og skape flere synlige og trivelige tilbuds- og oppholdsteder. Dertil skal ytre områder ellers i grenda ivaretas med hensyn til både trivselsfremmende tiltak og samfunnssikkerhet.

Resultatmål

– bedret estetikk og utvidete bruksmuligheter

– flere trivelige møteplasser

– samfunnsikkerhet, – spesielt trafikksikkerhet

Prioriterte tiltak/delprosjekter 2008:

• Oppgradering og økt tilgjengelighet av Solheim grendehus inklusive: Kjøkken, vinduer, isolering, parkering, handicaptilgang, og at ytre område forskjønnes. Det siktes mot ferdigstilling i 2008, avhengig av finansiering.

• Bygging av 5,5 km asfaltert gang- og sykkelvei langs E 136 gjennom hele grenda. Ferdigstilles våren 2009.

• Det settes opp busskur i Sletten og Morken, samt hvilebenker langs den nye gang- og sykkelveien. Ferdigstilles våren 2009.

• Parkmessig tilrettelegging av COOP- og stasjonsområdet. Avhenger av ambisjonsnivå og finansiering. Påbegynnes våren 2008 med sikte på ferdigstilling sommeren 2009.

• Tilrettelegging for nærings- og sosiale virksomheter i stasjonsbygningen. Planlegging våren 2008, med sikte på prøvedrift, muligens servering, turistsesongen sommer 2008.

• ’Det blomstrer i Lesjaverk’ med blomsterkasser som markerer attraksjoner langs E136. Oppstart våren 2008, etableres før turistsesongen 2008.

Handlinger for utførelse i 2009 og 2010

• Igangsetting av eventuelle nye delprosjekter vil avhenge av at prosjekter prioritert i 2008, fullføres som planlagt i 2009.