Velforeninger og utmarkslag

Etablering av velforeninger og utmarkslag til samhandling for felles beste

Bakgrunn

Det er uklar og til dels manglende kommunikasjon og samhandling i grenda i dag.

Det er behov for å ha en klar struktur i organiseringen av hovedinteressegrupper som skal samhandle til beste både for fastboende, fritidsbefolkningen, og i forhold til resten av bygda.

Arbeidsgruppa

Frøydis Anseth/Prosjektledelsen; Tor Ziegler/Hyttevelansvar; Torgeir Nordgård/-Utmarkslagsansvar; Lene Thøring Viken/Ungdomsgruppeansvar

Mandat:

Organisere Lesjaverk Utvikling, og fremme etablering av velforeninger, utmarkslag og ungdomsgruppe.

Resultatmål

• Få organiseringen på plass

Prioriterte tiltak/delprosjekter 2008I løpet av 2008:

• Konsolidere prosjektorganisasjonen med delprosjektgrupper, styre og referansegruppe

• Etablering av et utmarkslag for Sletten & Verket, evt i samarbeid med ”Skogingene”.

• Organisere alle hytteeiere i lokale, geografisk avgrensede velforeninger, og etablere en kontaktkanal fra LU, og til – , og mellom disse.

• Etablere gruppe for ungdom under videreutdanning og i jobbetableringsalder.

Handlinger for utførelse i 2009 og 2010

• Nytte ”såkornsmidler” til årlig å arrangere minst ett lokalt treff med fest og orientering for hver av de to ungdomsgruppene.

• Nytte ”såkornsmidler” til å arrangere minst et årlig kontakt og orienteringsmøte med ”treff ” velforeningene.