Næringsutvikling

Styrking av servicetilbud, lokale bedrifter og sysselsettingsmuligheter

Bakgrunn

Som helhet, regner vi flere virksomheter og prosesser knyttet til sysselsetting og nærings-utvikling i grenda som komponenter i grendas utvikling. Økonomisk er disse i hovedsak selvbærende, men vil bl a kunne trekke fordel av de øvrige tiltakene LU legger opp til. Egne ambisjoner om utvikling kan potensielt øke mulighetene for kommersielle tilbud og sysselsetting i grenda. En åpenbar svakhet i Lesjaverk er mangelen på utleie-enheter for reiselivet. Utleie-enheter kan få et større antall turister til å stoppe og nytte seg av den rekreasjonsmessige infrastrukturen som nå bygges opp. I det kan det ligge betydelige kommersielle muligheter.

Arbeidsgruppe

En ”arbeidsgruppe” kan i denne sammenhengen bestå av et forum for grendas næringsdrivende som kan møtes en til to ganger årlig om ulike utviklingstemaer.

Mandat:

LU-prosjektkoordinator skal registrere data om sysselsetting og produkter om lokale bedrifter for å kunne følge med på utvikling og endringer. Dertil holde kontakt med de næringsdrivende for å bistå, og om ønsket, formidle kontakt med andre fagmiljøer og kommersielle virksomheter som kan vær av interesse. Hovedfokus vil være på tilbud for lokal kompetanseutvikling og forettningsdrift.

Resultatmål

• Antall nyttige kontakter

• Økning i antall arbeidsplasser

• Nyetableringer

Virksomheter 2008 -2010

• Pleie kontakt med grendas bedrifter og støtte/fremme virksomhet som skaper nye, og sikrer eksisterende arbeidsplasser og bosetting

• Fremme lokal medvirkning i utbygging og drift av fritids- og reiselivsvirksomheter

• Fremme etablering av alternative ungdoms- og kvinnearbeidsplasser. Opprette samarbeid med Lesja/Bjorli Reiseliv

Noen eksisterene og påtenkte komponenter med viderutviklingspotensial:

• På beddingen: Utbygging av nye hyttefelt og servicefunksjoner

• På beddingen: Kommersielt serveringstilbud på stasjonsområdet

• På beddingen: Ansethveien etableringsleiligheter

• Thøring hyttefabrikk – utfordringene med nye byggeforskrifter og produkter

• Lesjaverk sag – utvidelse av forretningskonseptet

• Kvekroken anleggsbedrift – nye utbyggingsprosjekter

• Samdriften og andre gårdsbruk – attåtnæringsetablering

• Thøring utleiehytter – videre drift

• Søristua turiststed – gjenoppliving

• Fjellveien – innfallsport til nasjonalparken

• Coop Lesjaverk – ”Lokalprodusert mat i nærbutikken”, – Merkurprogrammet

• Utnytte potensialet for sykkel- og båtutleie

• Etablering av et skileikområde med nærhet og tilgjengelighet fra tettsted og hytter

• Tilbud innenfor jakt/fiske og høsting av utmarksgrøder, også med opplegg for guiding