Tilrettelegging av arrangementer

Kultur og aktivitetsarrangementer, – tradisjonsbærende og nyskapende initiativer

Bakgrunn

Det frivillige arbeidet og kulturarrangementer står sterkt og bidrar til å bygge grendas identitet. Virksomhetene samler både fastboende og fritidsinnbyggere til samhandling og sosiale møter, som i de fleste tilfeller skaper mening og trivsel for alle som vil delta. Tiltakene er i hovedsak økonomisk selvbærende. Det er potensial for videre utvikling av opplevelser i lokalt reiseliv basert på lokale tilbud og guiding som kan kommersialiseres. Fremfor alt er det viktig at initiativer oppmuntres, at informasjon om grenda og tilbudene når ut til potensielle mål-grupper, og at det ikke oppstår unødig konkurranse og kollisjoner mellom arrangementer.

Arbeidsgruppa:

Grendeutvalget leder delprosjektet i samråd med Marit Kolstad/Husflidforeningen; Jan Petter Hammerø/Gamleveiens venner; Torbjørn Thøring/Lesjaskog sangkor; Anne Slettum/”På annen rad”; Jorunn Krokrud/Kulturstigene i Sletten og Verket; Anne Marie Sønstebø/Menighetsrådet; Kristin Torsgård og Knut Iver Anseth /Ungdomsrådet; Ester Thorsplass/ Sanitetsforeningene. Det samarbeides med kommunens ungdoms- og kulturkonsulenter, samt Bjorli/Lesja reiseliv.

Mandat

Delprosjektet skal bygge på ideskaping, mobilisering og markedsføring og virke fremmende for lokale initiativer og samhandling både i grenda og ellers med Lesjabygda. Eksisterende lokale tilbud skal sikres og det skal særlig bygges på årvisse arrangementer. Aktuelle og prioriterte målgrupper for de forskjellige tilbudene klarlegges. Utvikling av flere aktiviteter som folk kan delta i og møtes rundt er ønsket. Tilbudet til barn, ungdom og familier, samt til de i etableringsalder som ønsker seg til/eller sogner til grenda, skal priotiteres. Flerspråklig informasjon om grendas historie og naturkvaliteter skal også synliggjøres.

Resultatmål

• Operativ nettbasert ”Grendeside” med lokal informasjon og årsløpskalender for arrangementer i Lesjaverk etablert.

• Målgruppene klarlagt.

• Meldings- og informasjonssystem for markedsføring etablert.

• Avtale om ”fødselshjelper” for nye initiativer

• Fullførte og operative kulturstiger på Verket og i Gruvlia

Tiltaksplan for 2008

• Det utvikles en nettbasert ”Grendeside” med lokal informasjon og årsløpskalender for arrangementer i Lesjaverk. Kobling med kommunens hjemmeside og arrangements-kalender. Finansieres med ”såkornmidler”. Ferdigstilles før våren 2008.

• Målgruppene for arrangementene klarlegges våren 2008.

• Rehabilitering og fullføring av kulturstigen på Verket. Kommunal støtte. Ferdig 2008 .

• Meldings- og informasjonssystem for markedsføring etableres i samråd med kommunen og Lesja/Bjorli resiseliv og gjennom media som f eks Vigga og radio.

Handlinger for utførelse i 2009 og 2010

• Rehabilitering og fullføring av kulturstigen i Gruvlia. Kommunal støtte. Ferdig 2009.

• Videre utvikling av sosiale og kulturelle trefftilbud og arrangementer på Solheim.

• Etablering av den gamle idrettsplassen som utendørs samlingssted. Grendedugnad.

• Åpne Merrabotten som serveringssted i påsken. Krever tillatelse og eiers interesse.