Lesjaskogsvatnet

Alle norske barn lærer at to elver renner ut av denne innsjøen. På fagspråket kalles dette en bifurkasjon og er et særsyn globalt. Fra vatnet 630 m.o.h. flyter Gudbrandsdalslågen i rolige fall østover, og Rauma vill og vakker vestover, med store fosser og stryk.

Hva de fleste nordmenn ikke vet, er hvor sjeldent vakkert dette vatnet er, der det en mil langt ligger og blinker blått i dalbunnen på vannskillet. Det er spesielt de mange furukledde øyene som deler vatnet opp, liksom i små rom, og gir intimitet til landskapet. Vinterstid i måneskinn blir det islagte vatnet som gulvet i en katedral hvor dalsidene danner majestetiske vegger under et tak av stjerner.

Bak skogen som skjuler vatnet fra riksvei E 136 og Raumabanen, er det likevel noen som har oppdaget herligheten. Langs nordsiden ligger i dag nær 200 hytter, og flere kommer etter hvert til, gjennom nylig regulerte arealer for hyttebygging.

Lesjaskogsvatnet av Harald Mowinckel

Lesjaskogsvatnet

Vatnet er et eldorado for båtliv og fiske. Største ørret, 6,5 kg, ble tatt med hendene av noen 12-års guttunger, da den for noen år siden hadde gått seg fast i en kulp i en av Lesjaskogsvatnets sidebekker.

Våtmarkene på sørsiden gjør også fuglelivet spesielt rikt med bl. a. traner, heirer og andre vadefugler. Til og med ørn søker til vatnet om høsten for å meske seg i de store andeflokkene som bruker vatnet som mellomlandingssted i høsttrekket sørover.

Fra vatnet fører mange stier og turråk til fjells, mens skogsveiene i området inviterer til fine sykkelturer i vatnets omkrets. Lokalbefolkningen holder på med å bygge ut enkle rasteplasser og gapahuker i området, både for eget bruk, hyttefolk og turister som søker slike tilbud.

Kjør innom Coop på Lesjaverk ved E-136 mellom Dombås og Åndalsnes, og få mer informasjon hvis du er en av de som søker attraksjoner som disse. Velkommen!