Gruvlia

Gruvlia var produksjonsgrunnlaget for Lesja jernverk. Malmen fra disse gruvene var med og skapte et industrimiljø i Lesja gjennom 250 år.

Her finn du dei største og viktigaste gruvene som leverte malm til jernverket. Det er anlagt ein vandringsstig i området. Stigen er om lag 8 km, og fører opp til Fjellgruvene 1060 moh. Det er ei kortare sløyfe på om lag 5 km lenger nede i lia, for dei som ikkje har tid, lyst eller krefter til å gå heilt opp, og ei sløyfe på 11 km for dei som ønskjer ein lengre tur.

Start frå P-plass 5 km vestover fra Lesjaverk langs E 136, merka med severdigheitsskilt og Gruvlia. Stigen er merka med rødmalte stikker og skilting. Brosjyrer er utlagt i postkassa på P-plassen. God tur!